Městská část Praha 3

Arogance úřední moci:
Vedoucí odboru sociálních věcí Úřadu MČ Praha 3
PhDr. Jana Hromádková vyhrožuje násilím a následně i lže


Interpelace PhDr. Martina Valenty, Ph.D.

Kontakt: mail@praha-3.info


Zajímavé odkazy:

rodič.eu

Dětská revoluce,
Domácí násilí, Hodina, JedenDomov,
Kája, Kříhová, Krajský soud, Nečas, OSPOD, Soudci,
Spravedlnost dětem, Střídavka, Tátové, Výživné

Mají děti v Praze 3 právo na oba rodiče?

Ing. Aleš Hodina


Podle zákona o rodině je Úřad Městské části Prahy 3 v „rozvodových“ řízeních opatrovníkem zde žijících dětí a měl by tedy chránit jejich zájmy. Opatrovnictví konkrétního dítěte dostane přiděleno podle ulice, ve které dítě bydlí, vždy některá z osmi referentek oddělení sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD), který je součástí odboru sociálních věcí v Seifertově ulici. Odbor je řízený vedoucí PhDr. Hromádkovou.

Opatrovnická úřednice se před soudem vyjadřuje k návrhům rodičů a sama může také soudu podávat vlastní návrhy a vyjádření. Když se rodiče nedohodnou, není výjimkou, že se soudní jednání vleče léta. Pokud opatrovnická úřednice funguje špatně, může ji úřad vyměnit za jinou – její kolegyni ze sousední kanceláře.

Byl jsem se mimo jiné podívat na několik náhodně vybraných soudních jednání a opatrovnice prosazovaly vždy výlučnou péči pouze matky. Soudkyně přitom na jejich návrhy ráda slyšela. Nechci zde ale popisovat detaily cizích osudů, a proto dále uvedu jen jeden, který je mi důvěrně známý.


Je to příběh mého syna:

Kájova matka odešla ke konci roku 2008 od rodiny. Dohodli jsme se, že Kája zůstane v mé péči a několikrát týdně si ho bude matka brát. O Káju jsem se staral, ale matka se zanedlouho obrátila na soud. Požádala ho, aby Káju předběžným opatřením svěřil do její péče. Soud se dotázal opatrovnice a ta doporučila - návrhu matky vyhovět. Matka se hned přestěhovala k babičce. Kája tak byl vytržen ze svého domova a většinu času musí trávit v malé obci v pohraničí na Sokolovsku.

Od té doby běží spor a v něm OSPOD Praha 3 stále preferuje matku. Ta nastoupila do zaměstnání, já pracuji převážně doma, takže mám na syna více času než ona. Opatrovnice přesto nesouhlasila ani se střídavou péčí, při níž by Kája trávil s oběma rodiči stejnou dobu. Nepřesvědčilo ji ani to, že jsem zde Káju přihlásil do výběrové školky, kde se může mnohem více naučit a rozvíjet.Tátům je někdy dáváno za vinu, že se po rozvodu nechtějí o své děti starat. Když ale o ně chtějí opravdu pečovat - ne jen se s nimi navštěvovat – ve skutečnosti nemají šanci. Úřad by ale měl chránit právo dítěte na oba rodiče a dělat opatrovníka dítěti, ne matce.